en-UShe-ILpt-BR
התחברות
שם משתמש שגויסיסמה שגויההפרטים אינם תואמים

Local03 Sheep
שכחתי סיסמא

שליחת הודעות למייל

שליחת הודעות קוליות למייל

Voice2Mail היא מערכת המאפשרת קבלת שיחות, הקלטתן ושמירתן, וכן שליחת הודעות קוליות.

כאשר משאירים לך הודעה בתא הקולי תוכל לבצע העברה אוטומטית של ההודעה לתיבת מייל שתבחר. מערכת זו משמשת כמכשיר הקלטה עבורך, לשמירת ההודעות.

תוכל גם להתקשר לטלפון שלך ולהשאיר לעצמך הודעות עם פרטים שצריך לזכור (רשימות, תזכורות, מטלות וכו').

ההודעות נשמרות כקובצי MP3 קטנים וניתן בקלות להעבירן לכל תיבת מייל.

צור קשר

נא למלא שם מלא באותיות בלבד

אי-מייל לא תקין

עליך לבחור מדינה

טלפון שגוי

Local03 Sheep